Служители

Важна част от нашия успешен бизнес са служителите и сътрудниците ни.

Всички наши преводачи и редактори са висококвалифицирани езикови специалисти и експерти в различни области на науката, техниката, икономиката, правото и образованието. Освен това те познават историческите и културни дадености и националните особености на съответната държава. Така се гарантира точният превод, правилният изказ и удовлетвореността на клиентите ни. За нас е удоволствие и привилегия да работим с най-добрите специалисти в бранша. Работейки за нас, те работят за вас.