Услуги с предварително договаряне

Агенцията предлага организиране на конферентни прояви, включващо осигуряване на необходимите устни преводачи (за симултанен и/или консекутивен превод), техника (включително мултимедия), настаняване на участниците. Обадете ни се, за да обсъдим с вас всички подробности по предстоящата проява.